• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Po napisaniu maila z rezygnacji z transakcji na adres e-mail: nuutpoczta@gmail.com oraz po odesłaniu produktów na podany w zwrotach adres w ciągu 14 dni zwrócimy Ci poniesione koszty na Twoje konto. Każdy Klient, który dokonał zakupów na stronie www.nuutgalanteria.pl ma możliwość dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu. Prosimy o odesłanie odpowiednio zabezpieczonej przesyłki na adres: Celejów 84, 24-160 Wąwolnica. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: nuttpoczta@gmail.com                                                                          REKLAMACJE

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w adres Sprzedawcy: nuutpoczta@gmail.com

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Celejów 84, 24-160 Wąwolnica

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.